Pliki cookie są wykorzystywane przez Google do generowania statystyk ruchu.
Statystyki ruchu służą jedynie do orientacyjnego przeglądu ruchu „Restday” przez administratora.